• Allt du vet om produkten,händelseförloppet i korta drag, ljud, lukt, om ni skriver fungerar inte, har vi inte en chans att gissa