Priser

Löpande arbete
Priserna är angivna inkl gällande mervärdesskatt. Arbetstiden debiteras per halvtimme och avrundas uppåt till jämna halvtimmar. Kostnad för använt material och reservdelar tillkommer.

Fältservice

Löpande arbetskostnad 785 kr /tim
Besöksavgift, inklusive rese- och bilkostnad 589 kr
Verkstadsservice
Löpande arbetskostnad 660 kr/tim
Grundavgift, arbets- och materialplanering 340 kr

Service - Ventilation
Arbetskostnad- och resekostnad 1020:-/tim
Besökskostnad 547kr
Över 50 km debiteras bilkostnad separat


Kostnadsförslag
Enligt konsumentköplagen är servicebolag skyldiga att avråde konsument ifrån att reparera produkter där de enligt yrkesmässig bedömning kan konstatera att reparationen blir alltför kostsam eller av andra anledningar är olämplig.

Om teknikern vid servicetillfället anser att produkten inte bör repareras ger han dig ett kostnadsförslag eller avråder dig från att laga produkten. Därefter har du själv möjlighet att fatta beslut om reparation eller nyköp. Om du redan vid beställningen av service är osäker undersöker vi gärna din produkt och ger dig samma möjlighet att välja själ som ovan. För undersökningen/kostnadsförslaget debiterar vi:
 

Vid fältservice: 1405 kr(besöksavgift + 1 h´s arbete)
Vid verstadsservice, liten maskin, tex dammsugare 340 kr
Vid verkstadsservice, stor maskin 668kr (grundavgift + 1 h´s arbete)


Kontakta oss 
För rådgivning, bokning av service och installation eller beställning av reservdelar - ring vår kundtjänst på 0480-433 440. Det går också bra att boka service på www.sydsvenskvitvaruservice.

Specialerbjudande

Electrolux medel för glaskeramikhällar75kr

Erbjudandet gäller t.o.m 2022-12-31 !