Service Värmepump                                        
1895:-


RENGÖR LUFTVÄRMEPUMPEN VAR TREDJE ÅR

Med en smutsig pump minskar livslängden, elförbrukningen ökar och ljudnivån ökar. Därför bör du genomföra en fackmannamässig service och rengöring av din luftvärmepump var tredje år. Då återfår pumpen de egenskaper den hade när du köpte den.

EN RENGJORD LUFTVÄRMEPUMP GER:
30-50 procent ökad lufthastighet för bättre luftflöde
Lägre energiförbrukning
Lägre ljudnivå
Längre livslängd
Bättre spridning av värmen
 

Vad ingår i servicebesöket

VI GER DIN VÄRMEPUMP FULL KAPACITET

Vi erbjuder värmepumpservice som utförs av en certifierad luftvärmepumpstekniker. Du får ett omfattande protokoll med mätvärden, både före och efter jobbets utförande. 

Det här ingår:
Besiktning av inne- och utomhusdel, rör och kablar
Mätning av lufttemperatur och luftflödet
Rengöring av innedelens hölje samt förångare/kondensor
Rengöring av innedelen
Finputsning och återmontering
                                               Kontroll och rengöring av utomhusdel
                                               Slutkontroll med mätning av spänning, ström,                                                                        lufttemperatur och luftflöden
                                               Serviceprokoll

Certifierad Service Tekniker: Allan Blom

Adress: Polhemsgatan 28

Telefon: [0480-433 440)
Epost: kalmar@electroluxservice.se

Hemsida: www.sydsvenskvitvaruservice.se

Vill du bli kontaktad för ett servicebesök för din värmepump?